Улица :
Донбас бр. 11
s
Локација:
1000, Скопје,
Р. Македонија
s
Тел. :
+ 389 2 3110 555
s
Факс :
+ 389 2 3110 545
s
Email :
home@ajvarhrrm.com.mk
s

Друштво за проектирање, консалтинг, маркетинг и инжинеринг
"Ателје Ајвар" Ранчо и Миодраг
ДОО експорт - импорт Скопје

Друштво за градежништво и проектирање "Компанија Х.Р.Р.М." Ранчо и Миодраг ДОО Скопје